Koulutus

Oulun Munskänkarna tukee jäseniään niiden pyrkiessä laajentamaan ja syventämään tietoutta viineistä ja muista jaloista juomista sekä edistämään hyviä ja kohtuullisia juomatapoja.

Koulutusta järjestetään neljällä tasolla Munskänkarna-järjestön yhteisten oppimistavoitteiden mukaisesti. Kurssien jälkeen osanottajilla on mahdollisuus suorittaa tasokoe. Tasokokeen läpäisseet saavat diplomin ja suoritusta vastaavan rintamerkin.

Oulun Munskänkarna järjestää koulutustapahtumia. Suuren osan koulutusmateriaalin sisällöstä vastaa Suomen Munskänkarna ry. Koulutus pitää tällä hetkellä sisällään, viisi erilaista kurssia:

Peruskurssi on yhden illan mittainen johdatus viinien maailaan ja on tarkoitettu aloittelijoille ja voidaan tilata esim. osaksi työpaikan illanviettoa.

I-tason kurssi on helpohko kurssi, jossa pääpaino on viinialueiden tuntemisella sekä maistelun peruselementeissä.

Rypälekurssi keskittyy jo nimensäkin mukaan rypäleiden opiskeluun ja niiden tunnistamiseen. I-tason kurssia ja rypälekurssia järjestetään jäsenistön kiinnostuksen mukaan. Kokeita järjestetään samoin kiinnostuksen mukaan n 1 kerran vuodessa.

II- ja III- tason kurssit vaativat jo intensiivisempää perehtymistä viinien maailmaan. II-tason suorittaneita jäseniä on Munskänkarna Aboassa vain muutama ja III-tason suorittaneita koko Suomessa 5 kappaletta. Nämä kokeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Ruotsin Munskänkarnan kanssa.

Koulutus aineistot löytyvät toimihenkilösivuilta osoitteesta https://munskankarna.org/tiedotteet/tasokurssien-oppimateriaalit/