Tasokurssien oppimateriaalit

TASOKURSSIEN OPPIMATERIAALIT

Materiaalit löytyvät toimihenkilösivuilta (salasanat tarvitaan)

Juomanlaskijain viinikirja on syksystä 2007 alkaen 1-tason ja 2-tason teoriaopintojen keskeinen oppimateriaali. Ranskaa, Italiaa, Espanjaa ja Saksaa käsittelevät luvut muodostavat 1-tason aineiston. 2-tason opiskelijoiden on hallittava koko kirjan materiaali.

1-tason opiskelijoille on lisäksi erillinen kurssiaineisto, joka täydentää Juomanlaskijain viinikirjaa erityisesti alkoholin terveysvaikutusten osalta. Tätä aihetta käsittelevä teksti monisteessa on tärkeä ja siitä tulee 1-tason kokeeseen vähintään yksi kysymys.

Rypälekurssia varten on oma kurssiaineistonsa, jossa kuvataan viininviljelyyn ja valmistukseen liittyviä faktoja ja tekniikoita. Kurssiin liittyy myös kattava sarja esitysaineistoja, joissa aihetta valaistaan valokuvin. Esitysaineistot on tarkoitettu kouluttajan käyttöön.

Syksyn 2007 uutuutena on viinin ja ruuan harmonia -kurssi, johon liittyvät aineistot tulevat paikallisyhdistysten saataville lokakuussa. Kurssiaineistoja on valmisteltu yli puoli vuotta ja ne täyttävät korkeat laatuvaatimukset.

Kaikki saatavilla olevat tasokurssien aineistot kuvataan alla. Aineistot löytyvät Juomanlaskijain viinikirjaa lukuun ottamatta Suomen Munskänkarna ry:n toimihenkilösivuilta.
Toimihenkilösivuille päästäksesi tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnukset on saatavissa esim. Suomen Munskänkarna ry:n koulutusvastaavalta (yhteystiedot muistion lopussa).

1-taso
Opiskelijoille tarkoitetut aineistot:
· Juomanlaskijain viinikirja
· 1-tason kurssiaineisto
Vetäjän aineistot:
· Esitysaineisto Viinin historia
· Esitysaineisto Viinin maistelu
· Esitysaineisto Laadukkaan viinin tunnistaminen

Juomanlaskijain viinikirja on ruotsinkielisen Munskänkarnas vinbokin suomenkielinen laitos. 1-tason oppimateriaalina toimivat Ranskaa, Italiaa, Espanjaa ja Saksaa koskevat luvut. Kirja on kovakantinen ja siinä on mukana kaikki alkuperäisen kirjan kartat.

1-tason kurssiaineisto on tarkoitettu täydentämään Juomanlaskijain viinikirjaa. Siinä on mukana alkoholista ja terveydestä kertova luku, jonka faktat on sopeutettu Suomen olosuhteisiin.

Vetäjälle tarkoitetut esitysaineistot on tarkoitettu havainnollistamaan ja syventämään viinin historiaan, viinin maisteluun ja laadukkaan viinin tunnistamiseen liittyviä asioita.

Rypälekurssi
Opiskelijoille tarkoitetut aineistot:
· Rypälekurssin aineisto
Vetäjän aineistot:
· Esitysaineisto Viininviljely 1
· Esitysaineisto Viininviljely 2
· Esitysaineisto Viininviljely 3
· Esitysaineisto Viinin valmistus 1
· Esitysaineisto Viinin valmistus 2
· Esitysaineisto Rypäleiden ominaisuudet
· Esitysaineisto Rypälekuvat
· Esitysaineisto Analyyttinen maistaminen

Rypälekurssin aineistossa on yleistiedot viininviljelystä ja viinin valmistuksesta. Mukana on myös rypäleliite, jossa kuvataan 1-tason kurssiin ja rypälekurssiin liittyvien rypälelajikkeiden ominaisuudet.

Viininviljelyä ja viinin valmistusta koskevissa esitysaineistoissa on erittäin runsaasti valokuvin havainnollistettua tietoa molemmista aiheista. Esitysaineistojen tietomäärä ylittää monilta osin rypälekokeen oppimistavoitteet. Vetäjän on syytä mainita tästä seikasta opiskelijoille.

Rypäleiden ominaisuuksiin ja analyyttiseen maistamiseen liittyvät esitysaineistot pyrkivät valmentamaan osanottajia rypälekokeen (myös 2-tason) vaativaan maistamiseen.

2-taso
Opiskelijoille tarkoitetut aineistot:
· Juomanlaskijain viinikirja
· Munskänkarna vinkurs (ruotsinkielinen)
Vetäjän aineistot:
· Esitysaineisto Analyyttinen maistaminen

2-tason teoriaopintojen pääaineisto on Juomanlaskijain viinikirja. Kokeessa vaaditaan kirjan koko sisällön täydellistä hallintaa myös uuden maailman viinimaiden ja viinien osalta. Ruotsinkielinen aineisto Munskänkarnas vinkurs sisältää Juomanlaskijain viinikirjaa täydentävää tietoa esim. viinikemiasta.

Valmentautuminen 2-tason maisteluun vaatii pitkäjänteistä työtä. Tavoitteena on analyyttisen maistelutekniikan oppiminen, jossa kiinnitetään paljon huomiota viinin rakenteellisiin ominaisuuksiin. Vetäjän käytettävissä on analyyttisen maistamisen perusteita käsittelevä esitysaineisto.

2-tason kokeeseen valmistautuminen suositellaan järjestettäväksi opintopiirin tapaan. Opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti ja valmistelevat kukin vuorollaan alustuksia teorian eri osa-alueista. Hyvin johdetut ja valmistellut maistamiset ovat välttämätön osa istuntoja.

3-taso
3-tason opiskeluun ei ole suomenkielisiä aineistoja. Juomanlaskijain viinikirjan asioiden hallinta on pohjana 3-tason opiskelussa. Myös Munskänkarnas vinkurs -aineistossa (2-taso) on runsaasti kiinnostavaa tietoa.

Viinin ja ruuan harmonia
Opiskelijoille tarkoitetut aineistot:
· Kurssiaineisto
· Muistintukikortti
Vetäjän aineistot:
· Vetäjän ohjeet
· Esitysaineisto Kurssin esittely
· Esitysaineisto Viinin maun arviointi
· Esitysaineisto Jakso 1
· Esitysaineisto Jakso 2
· Esitysaineisto Jakso 3
· Esitysaineisto Jakso 4
· Viinisuositukset
· Ennakkotiedotteen malli

Viinin ja ruuan harmonia -kurssilla paneudutaan ruuan ja viinin perusmakuihin ja muihin aistinvaraisiin ominaisuuksiin. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään perusmakujen merkitys harmonisen yhdistelmän syntymisessä. Kurssi ei ole kuitenkaan varsinainen ruuanvalmistuskurssi.

Kurssiaineistossa kuvataan ensin monipuolisesti ruuan ja viinin perusmakuja. Sen jälkeen perehdytetään lukija makujen vuorovaikutukseen: kuinka ruoka vaikuttaa viinin makuun ja kuinka viini vaikuttaa ruuan makuun. Yhteenvedossa kuvataan miten ruoka-annokselle valitaan sen kanssa yhteensopiva viini ja miten suunnitellaan tietylle viinille sopiva ruoka-annos.

Vetäjän ohjeissa on perusteelliset nuotit kurssin vetäjälle. Niitä tarvitaan, koska kurssiin kuuluu neljä kokoontumiskertaa ja jokaisella kerralla tehdään käytännön makuharjoituksia. Jokaisen kokoontumiskerran aluksi käydään läpi alustus, jossa teoriaan liittyviä asioita havainnollistetaan. Vetäjän käytettävissä olevat esitysaineistot on suunniteltu tätä tarkoitusta varten.

Suomen Munskänkarna ry
Hallitus
Koulutusvastaava
Mauri Sourander, mauri.sourander( )welho.com, 040 4878683