Esittely

Munskänkarnan paikallisyhdistykset tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden tutustua tarkemmin viinien maailmaan ja viinien yhdistämiseen ruoan kanssa. Jäseneksi voidaan ottaa kahden Munskan jäsenen suosittelemana ja 1-2 maistelutilaisuuden jälkeen seremoniallisin menoin. Jäsenyyden tunnuksia ovat tastevin-maistelukuppi vaihtuvine vuosinauhoineen ja Munskan pinssi.

TASTINGIT

Suomen Munskänkarnan toiminnan perustana ovat paikallisyhdistykset, jotka järjestävät tastingejä eli maistelutilaisuuksia luentoineen 9-15 kertaa vuodessa. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua jäsenet ja asiasta kiinnostuneet ulkopuoliset Munskan jäsenen kutsumana.

KOULUTUS

Paikallisseurat järjestävät tasokokeita, joiden materiaalin sisällöstä vastaa Suomen Munskänkarna r.y. Keskusliiton nimeämä henkilö tarkastaa ja myös hyväksyy kokeet, joissa on teoriaosa ja maisteluosuus.

Taso 1- ja rypälekokeen koulutus- ja tarkastustoiminta toteutetaan kokonaan paikallisyhdistyksissä. Korkeimmat tasot, 2 ja 3 toteutetaan yhteistyössä Ruotsin Munskänkarnan kanssa.

MATKAT

Viinikirjallisuutta tutkimalla ja osallistumalla maistelutilaisuuksiin viiniharrastuksessa pääsee varmasti pitkälle, mutta viinin valmistuksen näkeminen ja kokeminen omakohtaisesti on kuitenkin edellytyksenä todellisen viinitietämyksen muodostumiselle. Joka vuosi Munskan jäsenillä on mahdollisuus osallistua oman yhdistyksen tai muiden paikallisyhdistysten järjestämille viinimatkoille.

TIEDOTUS

Munskänkarnan jäsenet saavat tietoa viineistä ja viinimaailmasta jäsenlehtenä toimivan Viinilehden välityksellä. Ruotsinkielisille tulee ”Munskänken med Vinjournalen”. Kukin paikallisseura tiedottaa omasta toiminnastaan suoraan jäsenilleen kirjeitse, sähköpostitse ja www-sivujen kautta. Keskusliitto tiedottaa Suomen Munskänkarna ry:n toiminnasta paikallisyhdistysten toimihenkilöille.