Hallitus

Puheenjohtaja
Matti Sievänen

Sihteeri
Leena Kivipelto-Mattila

Muut jäsenet
Jouko Kallioinen
Carl-Erik Mattila
Reijo Silvonen
Johanna Palve
Markki Palve