Hallitus

Puheenjohtaja
Matti Sievänen

Sihteeri
Leena Kivipelto-Mattila

Muut jäsenet
Eveliina Vesamäki
Johanna Palve
Markki Palve
Reijo Silvonen
Tiina Dufva