Koulutus

Munskärnalla on oma monitasoinen koulutusjärjestelmänsä. Koulutuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, joten jäsenet voivat valita, haluavatko osallistua vain tastingeihin vai myös ohjattuun koulutukseen.

Koulutusten suositeltu suorittamisjärjestys on 1-taso tai rypälekurssi, mieluusti molemmat edellä mainitut ennen 2-tasoa ja sitten 3-taso. Suomen Munskänkarnalla on myös kurssiaineistot erilliseen johdantokurssiin sekä ruoan ja viinin yhdistäminen -kurssiin.

Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta tasokurssista myönnetään oma pinssinsä:

  • 1-taso = vihreä
  • rypälekurssi = keltainen
  • 2-taso = sininen
  • 3-taso =punainen

Pinssin lisäksi koulutusvastaavalta saa halutessaan myös diplomin koulutussuorituksestaan.

1-taso

Helsingin Munskänkarnan järjestämällä ykköstason kurssilla käydään läpi tärkeimpien viinialueiden ominaispiirteet. Koulutusmateriaalit perustuvat Suomen Munskankarnan 1-tason aineistoon. Esitietovaatimuksia ei ole.

Kurssi sisältää 5-7 kokoontumista, joiden tavoitteena on maistamisen ja sitä tukevan teorian ja keskustelujen avulla tutustua käsiteltävään alueeseen.

Kurssi huipentuu puolen tunnin teoriakokeeseen ja maistelukokeeseen. Teoriakokeen 15 kysymyksestä noin puolet pitää saada oikein. Maistelukokeessa puolestaan pitää tunnistaa kahdesta punaviinistä tanniinisempi ja kahdesta valkoviinistä hapokkaampi.

Rypälekurssi

Helsingin Munkänkarnan rypälekurssilla käydään läpi viinin valmistamisen vaiheet ja niiden vaikutus viinin makuun sekä tutustutaan tunnetuimpien rypälelajikkeiden ominaisuuksiin. Koulutusmateriaalit perustuvat Suomen Munskänkarnan rypälekurssiaineistoon. Esitietovaatimuksia ei ole.

Kurssin tapaamiskerroilla keskitytään viininmaisteluun.

Rypälekurssin teoriakokeessa 15 kysymyksestä noin puolet pitää saada oikein. Maistelukokeessa puolestaan on tunnistettava kolme punaviiniä (Pinot Noir, Shiraz ja Cabernet Sauvignon) ja kolme valkoviiniä (Chardonnay, Sauvignon Blanc ja Riesling). Molempien osioiden kesto on puoli tuntia.

2-taso

Helsingin Munskänkarnalla on kakkosen tasoryhmä, joka kokoontuu kerran, pari kuukaudessa. Suomen Munskänkarna suosittelee opiskelemaan teoriaa ja osallistumaan tasoryhmään noin puolen vuoden ajan.

Tasokurssin pääasiallinen aineisto on Suomen Munskänkarnan 2-tason esitysaineisto, aikaisempi 1-kurssiaineisto ja rypälekurssiaineisto. Myös esitysaineistoa laventavaa oheiskirjallisuutta kannattaa lukea ennen koetta. Kokeen esitietovaatimuksena on 1-taso- tai rypälekokeen hyväksytty suorittaminen.

Helsingin Munskänkarna järjestää 2-tason kokeen kerran vuodessa; yleensä koepäivä on maaliskuun 3. lauantai. Kysymykset, koeviiniluettelo ja arvosteluohjeet tulevat Ruotsista, mutta ne käännetään suomeksi ja kysymyksiin vastataan suomeksi. Teoriakokeessa on 50-60 monivalintatehtävää ja noin 30 erityyppistä sanallista tehtävää. Maistelukokeessa, jota kutsutaan usein käytännön kokeeksi, pitää tunnistaa kolmen valkoisen ja neljän punaisen viinin dominoiva rypäle, alkuperämaa ja viinialue. Hyväksytyt pisterajat teoria- ja maistelukokeille määrittää emojärjestä Ruotsissa. Raja-arvot vaihtelevata vuosittain; nyrkkisääntönä on, että vähintään puolet olisi saatava oikein.

3-taso

Kolmostason suositeltava opiskelutapa on säännöllisesti kokoontuva itseohjautuva pienryhmä, jossa kokoontumisten tiheyttä ja sisältöä säädetään sen mukaaan, onko vuorossa joka toinen vuosi järjestettävä teoria- vai käytännön koe. Erityisesti teoriakoe vaatii paljon itsenäistä opiskelua. Kokeen esitietovaatimuksena on 2-tasokokeen hyväksytty suorittaminen.

Koe koostuu kolmesta eri osasta, jotka on suoritettava määrätyssä järjestyksessä: teoria, kypsyysnäyte ja käytäntö. Seuraavaan vaiheeseen voi jatkaa vasta, kun edellinen on
hyväksytty. Osioista teoria ja käytäntö järjestetään vuorovuosittain marraskuun 2. lauantai.

Teoriakokeen kysymykset ja arvosteluohjeet tulevat emojärjestöltä Ruotsista. Ne käännetään kokeeseen suomeksi ja niihin vastataan suomeksi. Kokeen rakenne on sama kuin 2-tasolla.

Kypsyysnäyte on valvojan ohjaamana itsenäisesti tehty englannin- tai ruotsinkielinen kirjallinen
tutkielma erikseen sovitusta aiheesta.

3-tason maistelukoe järjestetään Tukholmassa. Siinä tunnistettavana on 20 viinin alkuperä ja dominoiva rypäle. Lisäksi väkevöidyissä ja makeissa viineissä kysytään myös valmistusmenetelmää. Koe voi sisältää myös kuohuviinejä.

Lisätietoja koulutuksista, tasoryhmistä ja -kokeista jäsenkirjeissä >

Aiemmin julkaistuja koulutustietoja >